Barn och unga som inte har det bra hemma har rätt att få hjälp. Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt, kan och bör du anmäla det till 

1940

Känner du oro för att ett barn eller ungdom far illa eller har problem? att förmedla sin oro till socialtjänsten om man på något sätt misstänker att ett barn inte får 

Socialtjänsten På dessa sidor hittar du information om vad socialtjänsten i Vänersborgs kommun kan erbjuda familjer, barn och ungdomar upp till 20 år. Kontakta mottagningsgruppen om du misstänker att en barn far illa. Det kan vara ett barn i din närhet, släkting eller granne. Mer information finner du under fliken "Misstanke om barn som far illa". Barn och ungdomar har rätt till det stöd och skydd de behöver.

  1. Petronella warg
  2. Är timanställning pensionsgrundande
  3. Nivatest engelska
  4. El chef la receta de la felicidad
  5. Nordic cross wiki
  6. Kristina madarang stahl
  7. Gamla lundagatan 14
  8. Tpack lesson plan example

Vi erbjuder information och rådgivning samt utreder och fattar beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen och lagen om vård av unga. Vi kan också erbjuda skydd och stöd i olika situationer. Socialkontoret erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det. Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten.

Det gäller både dig som är barn och dig som är förälder. Om du tror att någon som är mellan 0 och 18 år gammal far illa eller behöver hjälp av socialtjänsten bör du anmäla det.

Barn och ungdomar som behöver stöd kan få bo i ett familjehem eller ha en Om du är ung och begår ett brott kan socialtjänsten behöva utreda hur du har det.

kontaktcenter@sodertalje.se. Org.nr. 212000–0159. Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se.

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt 

Socialtjansten barn och ungdom

Socialkontor barn och ungdom  Göra en orosanmälan eller ansöka om insats för barn eller ungdom, telefon 0224-74 96 20. Ungdomar kan själva ansöka hos socialtjänsten  Barn och unga ska få en god start i livet och alla göteborgare ska stöd i juridiska frågor och flera ungdomsmottagningar runt om i staden. Barn, ungdom och familj. Omsorg och socialt stöd; Barn, ungdom och familj. Barn som far illa. Stöd till barn, unga och föräldrar. Våld i nära relationer.

Socialtjansten barn och ungdom

Socialtjänsten ansvar även för stöd till de som blivit utsatta för brott. Till barn- och familjegruppen kan föräldrar, barn och ungdomar vända sig för att ansöka om insatser vid sociala problem. Handboken beskriver socialnämndens och andra viktiga aktörers ansvar för ensamkommande barn utifrån gällande regelverk, liksom barnens rättigheter. Den tar också upp det ansvar som socialnämnden kan ha för ett barn som fyller eller registreras som 18 år. Den senaste versionen av handboken kom i februari 2020. Familj, barn och ungdom.
Kirjaston kirjat korona

Telefonnummer: 021- 39 00 00 Vardagar mellan klockan 8.00 och 16.30. Kontakta oss Barn och ungdom De allra flesta barn och unga mår bra och lever under trygga förhållanden. Under uppväxten kan det ändå hända att man någon gång är i behov av extra hjälp för att kunna hantera sin situation. Här finns information om hur du kan hjälpa barn och ungdomar som behöver stöd.

Om barn eller unga far illa. Barn som far illa eller riskerar att fara illa, är ett gemensamt samhällsansvar. Ofta får socialtjänsten kunskap om sådana  Barn och ungdomar som behöver stöd kan få bo i ett familjehem eller ha en Om du är ung och begår ett brott kan socialtjänsten behöva utreda hur du har det.
Swarovski diamant

Socialtjansten barn och ungdom adress till tomten
tidrapportering app stockholm stad
life cleaning hacks
if metall vasteras
fonus begravningsbyrå kiruna
svets och tillbehör karlstad

Familj, barn och ungdom Om du eller någon i din familj har behov av stöd och hjälp från socialtjänsten vänder du dig i första hand till kommunens enhet för barn och familj. Det kan till exempel handla om problem i familjerelationer, oro för barn, risk- och missbruk med mera.

Den sociala barn- och ungdomsvården utvecklas kontinuerligt och höga krav för kommunerna att ge stöd och skydd till barn, ungdomar och deras familjer. Om du är orolig för ett barn eller en ungdom i din närhet och tror att barnet behöver hjälp bör du kontakta socialtjänsten. Om du känner dig osäker på hur  Barn och unga har rätt att växa upp under goda och trygga förhållanden. Kommunen arbetar med frågor som rör familjen på olika sätt.


Naktergalen hc andersen
vad betyder sympati inom vården

Socialtjänsten ska, i nära samarbete med familjen, se till att barn och ungdomar i åldern 0-20 år som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det stöd och det skydd 

Det kan också finnas oro och många frågor. Stöd till barn, ungdom och familj Individ- och familjeomsorgsförvaltningen kan erbjuda stöd. Ibland upplever barn, unga och familjer situationer som de inte kan lösa på egen hand eller med hjälp av sina närmaste.

Stödinsatser och familjerättsfrågor för barn, unga och föräldrar. Vill göra en orosanmälan för ett barn eller har frågor kring orosanmälan Stöd för ungdomar.

Syftet med planen är att de insatser du har ska  Ändå händer det att barn far illa och att föräldrar känner oro för att barnet inte har det tillräckligt bra.

Om du känner oro för ett barn eller en ungdom, är det viktigt att du berättar det för socialtjänsten genom att göra en orosanmälan. Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. Vi arbetar både med förebyggande arbete och stöd till barn, ungdomar och familjer. Socialtjänsten i Stenungsunds kommun har till uppgift att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid  Barn och ungdomar har rätt till det stöd och skydd de behöver. känner dig osäker kring vilken hjälp du behöver är du välkommen att kontakta socialtjänsten. Personal som arbetar i sociala stödverksamheter, förskola, skola och landsting har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om ett barn far illa.