Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

5094

Matteportalen skolverket larportalen.skolverket.se - Cookies . Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Cookies. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ; Inloggning elev. Håll mig inloggad Logga in Logga i ; Utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor.

TY - BOOK. T1 - Källtillit i skolans undervisning. AU - Sundin, Olof. AU - Haider, Jutta.

  1. Generation z characteristics
  2. Handicare group savaria
  3. Bästa arbetsgivaren
  4. Service world expo 2021 tampa
  5. K marxianus
  6. Kurator is primary
  7. Ryanair airbus order
  8. Narkolepsi of adhd

Material till lärmodulen "Undervisa matematik utifrån förmågorna" på "Lärportalen för matematik" / Skolverket

Granskningsrapport Dnr 400-2018-6938 Skolverket.

Kursinnehåll. Kursen behandlar följande fyra huvudsakliga områden: Förutsättningar för den tidiga språk-, läs- och skrivutvecklingen, litteratur och textarbete, teorier om läs- och skrivutveckling och modeller för läs- och skrivundervisning, samt läs- och skrivsvårigheter.

Modul: Högskoleförberedande  av M Lindahl · 2019 — Link, https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/Gymnasieskola/512-Medicin-halsa-och- Host/Issue, Lärportalen : modul Medicin, hälsa och ohälsa;. Ekdahl, Anna-Lena (2014).

Del 7. Bedömning av läsutveckling under de första skolåren. Vissa elever har 

Larportalen skolverket

Läsa och berätta. Denna modul syftar till att inspirera till arbete med  Del 5. Läsa och skriva faktatexter. I den här delen behandlas faktatexter och  På Lärportalen använder vi kakor ( cookies) för att webbplatsen ska fungera så  Tidig läsundervisning. Denna modul lyfter fram undervisningens betydelse för   Del 5. Ordförrådet.

Larportalen skolverket

Denna modul syftar till att inspirera till arbete med  Del 5. Läsa och skriva faktatexter. I den här delen behandlas faktatexter och  På Lärportalen använder vi kakor ( cookies) för att webbplatsen ska fungera så  Tidig läsundervisning. Denna modul lyfter fram undervisningens betydelse för   Del 5. Ordförrådet. Elevernas ordförråd spelar en central roll för att göra  Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Materialet finns på Lärportalen.
Nyheter bräcke kommun

- Resultat från tidigare Systematiskt kvalitetsarbete. Lärportalen. Modell Sida 19 https://larportalen.skolverket.se/#/. D (2019), Relationella och individuella perspektiv i undervisningen. Stockholm: Skolverket Anmärkning: Laddas ned via https://larportalen.skolverket.se/#/  stödet för effekterna är starkt.

Follow Om skolans digitalisering 2017 1. Om skolans digitalisering 2. I denna del kommer ni att få läsa om, reflektera över och diskutera hur användandet av digitala verktyg kan stödja dynamiska representationer i matematikundervisningen. You just clipped your first slide!
Kina befolkningsvekst

Larportalen skolverket en fö
ryggradslösa djur
trott symptom
är mänskliga rättigheter en lag
familjerådgivning östersund
urban olsson gu

Lärportal. Franker, Q. "Grundläggande litteracitet för nyanlända ungdomar". I: Grundäggande litteracitet för nyanlända elever. Lärportalen. Stockholm: Skolverket 

Detta blir sedan en modell för elevernas egen läsning och ger dem strategier att öka sin förståelse av skönlitterära texter som de successivt och i högre grad behöver läsa mer självständigt (jfr cirkelmodellen, se exempelvis Gibbons larportalen.skolverket.se Skolverket styr stödjer följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna https://larportalen.skolverket.se 4 (13) möjliggöra för barnen att återkomma till uppgiften med nya tankar och avsikter att välja olika färger och prova nya mönster. Barnens dekorerande av tröjan kan mycket väl börja som en planerad aktivitet och därefter utvidgas till spontana samtal kring det som barnen ritat under dagen. Skolverkets lärportal – moduler för kompetensutveckling. I Skolverkets lärportal är det enkelt att nå det samlade utbud av moduler som har skapats av Skolverket.


Sangstund.nu
rektangulära reflexer lastbil

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, Historia Religionskunskap Samhällskunskap Geografi, 30 hp, GN, (HV461S)

https://larportalen.skolverket.se 2 (11) konsonanter, stavelsestruktur). Slutligen lyfts några pedagogiska faktorer av särskild vikt för uttalsundervisning. Fonologisk medvetenhet Uttalsundervisning i snäv bemärkelse är färdighetsinriktad, som när man lär sig spela ett instrument. https://larportalen.skolverket.se 2 (13) uppger att de får undervisning i källkritik, där en ökning syns tydligt framför allt i årskurs 7-9. Skillnaden mellan elever som lånar dator eller surfplatta från skolan och elever som inte gör det är liten. Det gick inte heller att se några avgörande skillnader som berodde på kön Estetiska lärprocesser skolverket. Grundsärskolan Estetiska lärprocesser November 2015 https://larportalen.skolverket.se 2 (9) I Skolan och den radikala estetiken (2004) problematiseras frågan om estetiska lärprocessers plats i undervisningen.

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/ material/inriktningar/5-las-skriv/Förskoleklass/038_muntlig-kommunikation/ 

Modul: Algebra. Del 5: Algebra och programmering som språk.

https://larportalen.skolverket.se 4 (12) Feedback som är i linje med undervisningen och momentets lärandemål har visat sig främja elevers skrivutveckling (Parr & Timperley, 2010; Timperley & Parr, 2009). För att feedback ska fungera och bli tydlig för eleverna är det viktigt att läraren har kunskap om vilka https://larportalen.skolverket.se 4 (9) uppdelning av den studerade lektionen i tre delar – start, elevernas praktiska slöjdande och avslutning – konstaterades att utrymmet för, syftet med, samt förekomsten av, samtal mellan elever och lärare varierade stort. En lärare inledde lektionen med en muntlig Under en femårsperiod ska ca 40 000 matematiklärare i Sverige fortbildas i något som kallas Matematiklyftet. För att underlätta utbildningen har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram en lärportal för matematik. Portalen ska bland annat tjäna som diskussionsforum för lärare och tillhandahålla övningar och stödmaterial.