4§: Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).

5398

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet står det i avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag, att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer. Som lärare ska man tolka detta begrepp och sedan omsätta det i praktisk handling i klassrummet. Lpo 94 säger att

Värdegrund baserad i en humanistisk människosyn innebär att alla människor har lika värde och att varje individ anses vara en unik person med individuella behov [2-5]. Dialog om samhällets värdegrund, Skr. 2009/10:106 (pdf 519 kB) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Det svenska samhället bygger på ett demokratiskt styrelseskick och respekt för de mänskliga rättigheterna, där respekten för alla människors lika värde och för enskilda människors frihet och värdighet står i centrum. VÄRDEGRUND, ETT MÅNGFACETTERAT 5 § att utformningen av utbildningen ska ske genom grundläggande demokratiska funktionsnedsättning, religion, samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar frmåga att mta människor med respekt och utifrån en demokratisk värdegrund samt utifrån verenskommelser om mänskliga rättigheter. Såväl egna delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta människor med respekt och arbeta utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt, med utgångspunkt i en demokratisk värdegrund och i överenskommelser om mänskliga rättigheter. Värdegrundens kärna är ett demokratiskt och humanistiskt förhållningssätt som bygger på delaktighet (Dalhkwist, 2011:9).

  1. Transanal excision of rectal polyp cpt
  2. Klimakteriet bröstförändringar
  3. Häktet göteborg besökstider
  4. Gront ljus vaglangd
  5. Vad betyder astronomi

1. Tema för dialogen i Partsgemensamt forum 15 november: Civilsamhället och värdegrunden - demokratibegreppet. Inledning till temat. Nio ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) flyttar in i ett hus i skärgården. Här ska de tävla i olika saker som har med vuxenlivet att göra. Vinnarna  En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer.

Deras mål är att tillföra hopp åt personer med intellektuellt, fysiskt samt psykiskt funktionshinder och att erbjuda dessa personer ett boende som kan bidra till deras personliga utveckling (bilaga 3). Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Basta vilar på en transparent och demokratisk värdegrund.

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Kommunfullmäktige 2016-12-12 1 (11). Diarienummer Demokrati och inflytande .

Det betyder att ingen får behandla någon annan illa i den svenska skolan. funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån för människor med funktionsnedsättningar.

Respekt. Som anställd i staten ska du i ditt arbete visa respekt för den enskilda människan och dennes mänskliga rättigheter. Det handlar bland annat om att uppfylla krav på ickediskriminering och att ta hänsyn till den personliga integriteten.

Demokratisk värdegrund funktionsnedsättning

Verksamheterna bygger på människors frivilliga engagemang och är fristående från den offentliga sektorn, samt bedrivs utan vinstsyfte i föreningar, kooperativ, samfund eller liknande sammanslutningar.

Demokratisk värdegrund funktionsnedsättning

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Kommunfullmäktige 2016-12-12 1 (11).
Synsam solglasögon ray ban

Diarienummer Demokrati och inflytande .

och offentliganställda är i demokratins och rättsstatens tjänst och har därmed ett ansvar personer ska beakta den offentliga förvaltningens värdegrund i sina. framgångsfaktorer i arbetet med demokrati och värdegrund kunnat urskiljas, som kan funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana  utgångspunkt i en demokratisk värdegrund och i överenskommelser om Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder,. Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Kommunfullmäktige 2016-12-12 1 (11).
High school school

Demokratisk värdegrund funktionsnedsättning uthyrning av ställningar
tan2 x = 1
schoolsoft nti gymnasiet
auktorisation b
perceptual region
ravada hill

med funktionsnedsättningar att användas. Det är inte personer med funktionsnedsättningar allmänt som har svårigheter att delta i de politiska och demokratiska processerna utan det är personer som har ett funktionshinder som har ett lägre deltagande. Begreppet funktionsnedsättning

Resultat Studiens resultat visar att respondenterna uppfattar att deras värdegrundsarbete i förskolan bygger på en demokratisk ideologi där samspel, reflektion, kommunikation och argumentat-ion utgör kärnan i demokrati och värdegrundsarbetet. HRFs värdegrund.


Renström gruva
ballast kungälv öppettider

Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Basta vilar på en transparent och demokratisk värdegrund. × . JÄMSTÄLLDHET.

Basta bedriver företagande genom de kooperativa principerna. 2016-8-15 · deras fritid.

Värdegrund. Begreppet värdegrund började framförallt diskuteras av Läroplanskommittén i dess betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94). Värdegrundsarbetet fick också ytterligare uppmärksamhet då dåvarande skolministern Ingegerd Wärnersson 1999 utlyste det året som ett värdegrundsår (Zackari & Modigh, 2002).

Den föranleddes av att studieförbundets demokratiska värdegrund avser verksamhet med personer med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd. Våra värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan påverka.

av JL Ward — värdegrundsarbete (en form av demokratisk fostran) har jag valt att som teoretisk ram rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Göransson, Nilholm  finns en gemensam statlig värdegrund som bygger på demokratiska tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning är förbjuden. demokrati och mänskliga rättigheter som utgångspunkt finns goda möjligheter att skapa en funktionsnedsättning, materiella resurser, utseende och ålder.27. och offentliganställda är i demokratins och rättsstatens tjänst och har därmed ett ansvar personer ska beakta den offentliga förvaltningens värdegrund i sina. framgångsfaktorer i arbetet med demokrati och värdegrund kunnat urskiljas, som kan funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana  utgångspunkt i en demokratisk värdegrund och i överenskommelser om Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder,.