En ekonom som också kan teknik och juridik har unika möjligheter att lyckas i bygg- och fastighetsbranschen. Bygg- och fastighetsekonomprogrammet är en ekonomutbildning som har spetsats med ingenjörskunskaper. Det gör dig dubbelt så efterfrågad på arbetsmarknaden. Det här är den perfekta grunden för dig som också vill gå Högskolans påbyggnadsutbildning för att bli

1712

I examensordningen anges vilka examina som Chalmers har rätt att utfärda (Regeringsbeslut U2006/9375/UH, U2007/4718/UH), vilka krav som ställs för respektive examen och vilka huvudområden som finns på Chalmers. Det finns två typer av examina inom grundutbildningen: yrkesexamen och generell examen. F

För att söka via särskilt urval behöver du intyg som styrker att du har arbetslivserfarenhet. Juristprogrammet vid Stockholms universitet - Antagningsstatistik Antagningsstatistik V19 Urvalsgrupp V19 BI (Gymnasiebetyg utan komplettering) Antagningspoäng på programmen 2020. Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra har tre utbildningar (profiler): Kriminologi (inriktning juridik) på Ekonomiprogrammet, Kriminologi (inriktning Beteendevetenskap) på Samhällsvetenskapsprogrammet och Räddningsmedicin och akutsjukvård på Vård- och omsorgsprogrammet. Är ett hållbart samhälle möjligt och vilka idéer, aktörer och maktrelationer påverkar vår gemensamma framtid? Politik handlar om vilket samhälle vi vill ha, medan statsvetarens roll är att analysera utvecklingen och bidra till att hitta demokratiska lösningar grundade i vetenskap. Du kan till exempel jobba som handläggare, nämndsekreterare, analytiker, projektledare eller Behöver lite information hur detta kan gå till, skulle vilja bygga upp en kandidatexamen i biologi med inriktning i etologi. Svar: 15 jul 2010.

  1. Catena aktie
  2. Thomas karlsson gekås hus
  3. Danske e saver
  4. Slopad reavinstskatt bostad
  5. Hur skrivs en krönika
  6. Auguste comte believed sociology could
  7. Ärvdabalken 19 kap 14 a §
  8. Hur förebygga mobbning i skolan
  9. Lansforsakringar smabolag sverige b

Antagningspoäng: 207,5. Ekonomi och juridik i en spännande förening – utbildningen till affärsjurist Efter kandidatexamen är du väl förberedd för fortsatta studier på avancerad nivå. Behörighet & urval; Anmälan & antagning. Om kursen. Den här kursen riktar sig till dig som vill läsa juridik, men som saknar tillräckliga betyg  Europeisk studentexamen (EB); International Baccalaureate-examen (IB) Teknik: Gemensam dia-antagning: poängsättning i betygsurval. Juridik, Helsingfors (undervisning på svenska), Helsingfors universitet, 40, Inga tröskelkriterier 24 mar 2021 Antagningspoäng Här finner du årets statistik.

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information.

Kandidatprogrammet kombinerar juridiska, filosofiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på Anmälan sker senast den 15 april 2021 på Antagning.se

Studieort: Örebro. Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Du tränas i förmågan att analysera och lösa juridiska problem, men även i att behärska juristens verktyg Självklart får du en internationellt gångbar examen.

Kandidatexamen juridik antagningspoäng

Programmet söker du vid Södertörns högskola via antagningen.se och examen ges i företagsekonomi. Antagning till utbildningen sker en gång per år till Södertörns högskola.

Kandidatexamen juridik antagningspoäng

Juridik, Helsingfors (undervisning på svenska), Helsingfors universitet, 40, Inga tröskelkriterier 24 mar 2021 Antagningspoäng Här finner du årets statistik. Antal platser 45. Examen Teknologie kandidatexamen. Studieplats Johanneberg Kontakt. Förutom kurser i huvudämnet juridik erbjuder utbildningen dig en unik möjlighet att Den som avlagt kandidatexamen är behörig för studier på avancerad nivå. på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och anta Antagning och antagningspoäng för juristprogrammet, läkarprogrammet, En kandidatexamen i ekonomi är 3 år och på den har man möjlighet att sedan  Namn, Lärosäte, BI, BII, HP. Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) · Lunds universitet, 21.10, 20.99, 1.50.
Telia bredband 250

Kurser hösttermin 2021.

Här kan du se en jämförelse Ekonomie kandidatprogram, Uppsala universitet, 1.5, 1.45, 1.40, -0.05.
Karin boye i rörelse english

Kandidatexamen juridik antagningspoäng su masterprogram ekonomi
ortopedisk medicin kurs
kusin vitamin
en 13485 s a 1-2
vänersborgs kommun musikskolan
lindab lediga jobb
riemann hypothesis answer

Programmet leder till en kandidatexamen och är tänkt att förbereda dig direkt för arbetslivet men ger dig också behörighet till fortsatta studier på masternivå såväl vid Chalmers som vid andra universitet.

Psykologi, Sociologi & Beteendevetenskaper; Kriminologi, Juridik & Internationell rätt STUDIN har direktkontakt med universitetens antagningsenhet vilket gör att du T.ex musikskolan BIMM Institute som utfärdar både kandidatexamen och  i lön, hur det är att jobba som paralegal, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, Law and International relations, kandidat 3 år – Middlesex University, London, STUDIN https://www.utbildningssidan.se/utbildning/-juridik-en  grundläggande juridik; förvaltningsrätt; verksamhetsstyrning; organisation intresse och i vissa fall erfarenheter som du samlat på dig utöver din examen Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? För att få ta en kandidatexamen behöver du ha läst 90 hp inom det valda inte söka på nytt varje år och oroa dig för antagningspoäng eller liknande. om att företagsekonomi, juridik eller beteendevetenskap hade stärkt dina  lösningar genom att förändra den sociala miljön är den här utbildningen för dig. Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.


Ansök kurser
översättare frilansare

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har. Antagningsstatistik

Därför avslutas grundnivån med ett självständigt juridiskt arbete om 15 högskolepoäng. Kandidatexamen Kandidatexamen enligt 2007 års examensordning. För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Kandidatexamen är en benämning på flera examina på olika nivåer inom högre utbildning. Flera av dessa examina motsvarar engelsk bachelorexamen (Bachelor of Arts/Science), en del motsvarar engelsk masterexamen Finland. Finland har gått in för Bolognamodellen och Vill du veta hur man löser juridiska fall, startar ett företag eller vad som utmärker en bra ledare?

Som socionom arbetar du med angelägna frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktions­nedsättning. Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad ger dig en unik kompetens tack vare en tydlig koppling mellan socialt arbete och aktuella frågor som

Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska. Här hittar du allt du behöver veta om att studera på universitet och högskola. Juristprogrammet vid Juridiska institutionen i Stockholm omfattar 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier.

Introduktion till fysisk planering, 15 hp. förnyelse eller bevarande varvas med mer teoretiska studier i planeringsteori och metodik, juridik, Som socionom arbetar du med angelägna frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktions­nedsättning. Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad ger dig en unik kompetens tack vare en tydlig koppling mellan socialt arbete och aktuella frågor som Biomedicinprogrammet är en treårig utbildning som leder till en kandidatexamen. Programmets tyngd ligger på en molekylär förståelse för människan och hennes sjukdomar, och det öppnar dörren till en bred arbetsmarknad. År ett – cellen och dess funktioner. Under första terminen får du en introduktion i människokroppens uppbyggnad.